לב אדריכלות - תכנון אדריכלי, עיצוב פנים ופיקוח
טלפון: 052-2437100

ניהול ופיקוח בניה

מרכיב חשוב מאוד בתהליך הבניה הוא פיקוח וניהול צמוד של הפרויקט.
לכן במשרד לב אדריכלות קיים שירות נוסף והוא שרותי ניהול ופיקוח בניה לפרויקטים ברמה ובסטנדרטים הגבוהים ביותר.
עבודת הפיקוח נעשת ע"י ליאור עברון ומתחילה עוד בשלב התכנון ומתחלקת לשני שלבים עיקריים-

לפני תחילת הבניה-
בשלב זה המפקח לוקח חלק מלא בתכנון המערכות ויודע לתת הנחיות ופתרונות לשילוב המערכות בהתאם לתכנון הבית והדרישות הטכניות של המערכות.

לפני תחילת העבודה בשטח המפקח עובד על תזרים הוצאות, הוא יוצר רשימת עלויות, ותקציב כולל לבניית הבית ע"י הזמנה של כתבי כמויות מכל היועצים בפרוייקט והעברה של כל כתבי הכמויות לקבלנים השונים לשם קבלת הצעות מחיר אחידות מבחינת הכמויות – מה שעוזר לבחור את ההצעה הטובה ביותר עבור הפרוייקט מבחינה מקצועית ותקציבית.

ובעת בחירת הקבלנים השונים המפקח עוזר בסגירת החוזים מולם, חוזים התקפים בכל המובנים מקצועיים ומשפטיים.

במהלך הבנייה
עבודת הפיקוח במהלך הבנייה בשטח תבוצע באופן יום-יומי כשישה ימים בשבוע.
בשביל לסדר את נושא התשלום לקבלנים, בסוף כל חודש המפקח דואג להעביר דו"ח המשקף את כל ההוצאות הנצפות לחודש הבא.
כל התשלומים לקבלנים יעברו את אישור המפקח, זאת על מנת לדאוג שהתמורה הושלמה במלואה בהתאם לתוכניות הבניה, המפרטים והמלצות היועצים.
כחלק מעבודת הפיקוח יעשה תיאום בין כל בעלי המקצוע ,היועצים והספקים וכן יתואמו פגישות סדירות עם המתכננת לגבי התקדמות הפרויקט.