לב אדריכלות - תכנון אדריכלי, עיצוב פנים ופיקוח
טלפון: 052-2437100

תהליך קבלת היתר בנייה

היתר בנייה הינו אישור לביצוע עבודות בנייה או הריסה בשטח.

תהליך זה יכול להיות שונה בין וועדה לוועדה, אנו נתרכז בעיקר בדברים המשותפים בכל הוועדות.

תהליך קבלת היתר

תהליך פתיחת תיק בוועדה וקבלת היתר הבנייה מתחיל עוד לפני תכנון הבית, כשניגשים לוועדה ומזמינים מידע תכנוני- מידע זה מציג את כל התקנות והחוקים לבנייה בשטח הנתון. לאחר קבלת המידע התכנוני ניתן להתחיל לתכנן את המבנה.

 

כאשר תהליך התכנון מסתיים, ותכנון המבנה והשטח סגור, ניתן להמשיך לשלב הכנת תוכניות ההגשה(הגרמושקה). תוכניות אלה יכללו חישובי שטחים של המבנה המבוקש, תוכניות המפרטות את המיקום המדויק של הבית, תכנון פיתוח שטח מפורט, תוכניות של כל קומה, חזיתות, חתכים ופרטים שונים המשתנים בין הפרויקטים ובין הדרישות של הוועדות השונות.

על תוכניות ההגשה צריך להופיע חתימה של:

בעלי הזכות בנכס (לפי נסח תאבו)
המבקשים.
עורך הבקשה- המתכנן\ האדריכל.
מהנדס הקונסטרוקציה.
שכן צמוד בבית דו משפחתי.
לאחר החתמה של כל הנוגעים בעניין, ניתן להגיש את תוכניות ההגשה (הגרמושקה) לוועדה בצירוף:

נסח תאבו.
צילום תעודות הזהות של המבקשים.
מפת מדידה חתומה ע"י המודד. (תקפה ל6 חודשים)
יכולות להיות דרישות נוספות בהתאם לוועדה.
 

השלב הראשון מול הוועדה הוא אישור הבקשה להקלות (ההקלות הינם סטיות מתקנות התכנון והבנייה של הוועדה), לא כל פרויקט מצריך בקשה להקלה, זה תלוי בתכנון המבנה. במקרה ויש צריך לפרסם את ההקלות המבוקשות לפרק זמן שנקבע ע"י הוועדה, ולהראות שאין התנגדויות.

 

לאחר סיום תקופת פרסום ההקלות, או במקרה ואין הקלות לפרסום, השלב הבא הוא בדיקה עקרונית של תוכניות ההגשה ע"י בודק מתאם הוועדה, בדיקה זו נעשית כדי לראות שהמבנה תוכנן לפי דרישות הוועדה לתכנון והבנייה, וההגשה נערכה בהתאם.

בסיום בדיקת התיק (במידה ואין תיקונים מהותיים לבצע) התיק ייכנס לדיון של הוועדה- ישיבת רישוי.

מדיון זה מונפק פרוטוקול הכולל גיליון דרישות המורכב מתיקונים בהגשה עצמה, ומדרישות לאישורים של גורמים שונים. לאחר התיקונים הדרושים בהגשה עצמה, מדפיסים העתקים נוספים של ההגשה המעודכנת, עליהם מחתימים את הגורמים השונים-מהם נדרש אישור לפי פרוטוקול הוועדה. במקביל עותק אחד מועבר לבודק לבדיקת השלמת התיקונים.

 

האישורים הנדרשים מהוועדה משתנים מוועדה לוועדה,ישנם מס' דרישות שלא משתנות, הם:

אישור הג"א- אישור של פיקוד העורף לממ"ד מתוכנן. אנו נדרשים להעביר אליהם מספר העתקים של גרמושקה בתוספת תוכנית קונסטרוקציה לממ"ד הנעשית ע"י מהנדס קונסטרוקציה.
אישור מחלקת אינסטלציה- אישור זה מטופל ע"י מהנדס האינסטלציה, הוא נדרש להעביר תוכנית אינסטלציה המבוססת על תוכנית ההגשה של המתכנן, ומורכבת מתכנון מערכת סניטרית + חיבור לביוב עירוני.
אישור ליציבות מבנה- מהנדס הקונסטרוקציה נדרש להגיש חישובים סטטיים, והצהרת מהנדס על יציבות המבנה.
פינוי פסולת- יש להגיש לוועדה חוזה חתום מול אתר מורשה לפינוי פסולת, בצרוף טופס חתום ע"י המתכנן\מהנדס הבניין, הכולל חישוב כמות הפסולת לפינוי בבניין, החוזה צריך לכלול מסמך בו אתר הפסולת מתחייב לקבל את פסולת הבניין.
בדיקות מעבדה- נדרש להגיש לוועדה חוזה חתום מול מעבדה מורשת, הבדיקות הנדרשות יכללו בד"כ: בדיקות בטונים, אינסטלציה, גז, ואטימות ממ"ד. (הדרישות יכולות להשתנות בין וועדה לוועדה).
 

אישורים נוספים המשתנים בין וועדה לוועדה הינם:

אישורים ממחלקות שונות בוועדה, (כגון: תברואה, גינון, חניה) נתבקש למלא דרישות מסוימות בהתאם להוראות המחלקה.
אישור בזק.
אישור חברת חשמל.
אישור רשות העתיקות.
אישור חברת תקשורת HOT\YES.
קק"ל.
אישור כיבוי אש.
 

* אם האדמה הינה אדמת ממ"י- נתבקש להמציא אישור מנהל מקרקעי ישראל, לצורך קבלת האישור  יש להחתים את הוועדה (חותמת המאשרת הפנייה לממ"י) ע"ג מספר הגשות, יש להעביר לממ"י בצירוף צילום פרוטוקול הוועדה, ובתוספת טופס חתום לפי דרישת ממ"י.

 

את כל האישורים והחתימות יש לרכז ולהגיש לוועדה לבדיקה.

אל תיבהלו מכמות הדרישות והאישורים שהוועדה תבקש, את רוב האישורים המתכננים השונים מנפיקים (האדריכל, מהנדס הקונסטרוקציה, ומהנדס האינסטלציה), והם ילוו אתכם בכל שלב במהלך מילוא דרישות הוועדה.

כאשר כל דרישות הוועדה המצוינות בפרוטוקול הושלמו, התיק מועבר לבדיקת תשלומי אגרות והשבחה.

 

בשלב האחרון צריך להשלים את התשלומים השונים לפי דרישות הוועדה- אגרות והשבחה.

מגישים הגשות סופיות  חתומות שוב ע"י:

בעלי הזכות בנכס
המבקשים.
עורך הבקשה- המתכנן\ האדריכל.
מהנדס הקונסטרוקציה.
ומקבלים בשעה טובה את היתר הבנייה.